hender på piano

LEVE HELE LIVET ER EN REFORM FOR AKTIVITET, DELTAKELSE OG SOSIALT FELLESSKAP

Målet er å ta vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers av generasjoner.  

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor temaet aktivitet og fellesskap.

 

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen