hender på piano

Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap

Målet er å ta vare på eldres forhold til familie, venner og sosial nettverk og skape opplevelser og møter på tvers av generasjoner. 

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor temaet aktivitet og fellesskap.

Her finner du Senter for omsorgsforskning sitt kunnskapsnotat for aktivitet og fellesskap (2020).

 

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen