testimage

Aktivitet og fellesskap blant eldre

29. april 2022
Nordlandsforskning har skrevet denne rapporten om aktivitet og fellesskap for eldre. Den viser til erfaringer med sosial omsorg og knyttes til et av satsingsområdene i kvalitetsreformen Leve hele livet.

I rapporten blir det presentert funn fra det offentlige innovasjonsprosjektet «Aktiv og meningsfylt hverdag: Mot en modell for ivaretakelse av sosiale omsorgsbehov i norske kommuner». I prosjektet har Steigen kommune, Tana/Deatnu kommune, Nordlandsforskning og Høgskolen på Vestlandet samarbeidet om å finne ut hvordan kommunene kan legge bedre til rette for aktivitet og fellesskap blant eldre. Det ble gjennomført et utviklingsprosjekt i hver av kommunene. I rapporten blir det gjort vurderinger og gitt anbefalinger innenfor områdene: 

- Struktur for sosial omsorg

- Kultur for sosial omsorg

- Frivillighet for sosial omsorg

Du kan lese hele rapporten på Helsebiblioteket