Aldring i et samisk samfunn

12. juni 2021
Som en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn - "Flere år, flere muligheter" ønsket Helsedirektoratet kunnskap om hvordan innbyggere i et ruralt samisk samfunn beskriver sitt samfunn, sine levemåter, planer og forventinger til aldring og alderdom, og hvilken plass aldring har i kommunens plandokumenter.

Prosjektet «Aldring i samiske befolkningsområder» er utført av UiT Norges Arktiske universitet og Nord universitet, og resultatet av dette arbeidet er nå publisert i rapporten "Aldring i et samisk samfunn".

Følgende problemstillinger er belyst: 

• Hvilke tiltak og planer har kommunen utviklet for å møte de utfordringer og muligheter som en aldrende befolkning kan gi?

• Hva preger levemåter, sosiale nettverk og forventninger til kommunale tjenester til personer i alderen 55+?

• Er det utfordringer som peker seg spesielt ut for den samiske befolkningen når det gjelder aldring?

• Opplever informantene høy grad av tilhørighet til eget lokalsamfunn eller har de vurdert å flytte fra kommunen?

• I hvilken grad skaper digitalisering særskilte utfordringer for informantene?

• Hva regner informantene som en god alderdom?

Aldring i et samisk samfunn I Septentrio Reports (uit.no)