Omsorgstjenesten

Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/fast tilknyttet bemanning hele døgnet

Sammenlign fylker