Årsrapport kompløft

Årsrapport for Kompetanseløft 2025

30. januar 2023
Årsrapporten som viser utviklingstrekk og status for 2021 er nå publisert. Rapporten tar for seg personell og kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og vi har publisert statistikken på Ressursportal.no.

Dette er den årlige rapporteringen på utviklingstrekk og status på personell og kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og inkludert i år også en status for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. 

Rapporten viser at det fortsatt er en høy andel ansatte i deltidsstillinger, høy andel personell uten helse- og sosialfaglig utdanning, høyt sykefravær og høy turnover. Turnover er særlig høy for ansatte under 30 år og blant personell i aldersgruppen 60 år og eldre. I den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er utfordringsbildet noe annerledes. Det er lav andel tannhelsepersonell i deltidsstillinger. Sykefraværet er derimot på samme nivå som for helse- og omsorgstjenesten og det er også høy turnover for tannleger og tannpleiere. 

Det er positivt at andelen personell uten helse- og sosialfaglig utdanning synker jevnt fra 2017-2021. Andelen som jobber i hele stillinger øker i samme periode blant utvalgte yrkesgrupper. Fra 2020-2021 er veksten høyere for årsverk enn for sysselsatte, noe som betyr at stillingsprosentene øker. Denne utviklingen er derimot for svak til at tjenestene er bærekraftige. Veksten i årsverk er svak for flere yrkesgrupper, og særlig markert er nedgangen i antall sykepleiere i omsorgstjenesten fra 2020-2021, hvor både årsverk og sysselsatte er redusert for alle typer sykepleiere. 

Statistikken er publisert på Ressursportal.no under temaområde kompetanse og personell

Les hele rapporten på Helsedirektoratet sine nettsider