Årsverk i omsorgstjenesten fordelt på utdanning

Sammenlign fylke

bilde fra KS sin heltid /deltidsstatistikk

Informasjon om statistikken

Omfatter avtalte årsverk basert på sysselsettingsstatus i en gitt referanseuke i november. De sysselsatte fordels etter autorisasjon/utdanning. Tall for 2015-2019 ble oppdatert med ny metode i mars 2020, og med ny beregning for bl.a. miljøterapeuter/pedagoger og annen helsefaglig utdanning i juni 2020.

Eldre tall finnes i tabell 09934 og tabell 10134 .

 

 

Du kan finne mer informasjon her