Kompetanse og personell

Avtalt stillingsprosent blant sysselsatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fordelt på kjønn Kommune

Fylke

Landet