Kompetanse og personell

Avtalt stillingsprosent blant sysselsatte i omsorgstjenestene, fordelt på kjønn Kommune

Fylke

Landet