Kompetanse og personell

Avtalt stillingsprosent i den kommunale helse- og omsorgstjenesten fordelt på kjønn

Fylke

Landet