Grunnlagsinformasjon

Avtalte årsverk i omsorgstjenesten fordelt på utdanning