Grunnlags-informasjon

Beboere i boliger kommunen disponerer til omsorg etter alder, per 1000 innbyggere

Sammenlign fylker