Grunnlagsinformasjon

Beboere i boliger kommunen disponerer til omsorg etter alder, per 10000 innbyggere