Bemanningsbehov i helsestasjon og jordmortjenesten

06. juni 2023
På Helsedirektoratet finner du verktøy for å beregne bemanningsbehov i helsestasjon 0-5 år, og i jordmortjenesten på helsestasjon.

Helsedirektoratet har utarbeidet to kalkulatorer med forklaringer om hvordan de skal fylles ut for å beregne bemanningsbehov i helsestasjon og i jordmortjenesten på helsestasjon. 

Verktøyet for beregning av bemanningsbehov i helsestasjon 0-5 år

Verktøyet for beregning av bemanningsbehov i jordmortjenesten på helsestasjon

Begge verktøyene finnes på Helsedirektoratet sine nettsider, under temasiden for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten.