Omsorgstjenesten

Bruk av tidsbegrenset opphold

Sammenlign fylker

Tidsbegrenset opphold omfatter tjenestene:

  • Tidsbegrenset opphold utredning/behandling
  • Tidsbegrenset opphold rehabilitering og habilitering
  • Tidsbegrenset opphold annet.

 

For mer info om tjenester og rapportering se Veileder for registrering av IPLOS data i kommunen

Kilde: SSB 12293 - Omsorgstjenester supplerende nøkkeltall