Omsorgstjenesten

Bruk av velferdsteknologiske løsninger døgn per år

Sammenlign fylker

eldre dame spill er kabal på nettbrett

Informasjon om statistikken

Statistikken kommer fra registrerte IPLOS data i kommunene.

Tjenestetypen velferdsteknologi består av de 4 tjenestene:

  1. Lokaliseringsteknologi (GPS)
  2. Elektronisk medisineringsstøtte
  3. Digitalt tilsyn
  4. Trygghetsalarm

Veileder til innrapportering av IPLOS-data for velferdsteknologi med beskrivelser finner du her.