Omsorgstjenesten

Brukere av avlastningstilbud etter alder

Sammenlign fylker

Statistikken på denne siden omfatter tjenesten avlastning utenfor institusjon som i de fleste kommuner  benyttes til unge brukere.  

Du finner statistikk om tjenesten avlastning i institusjon her 

Avlastning utenfor institusjon er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte.

Statistikken kommer fra KPR - Kommunalt pasient og brukerregister. Vedtak om avlastning etter lov om barneverntjenester skal ikke rapporteres til dette registeret og er derfor ikke med oi denne statistikken.