Dagaktivitetstilbud og støttekontakt til personer med utviklingshemming

Dagaktivitetstilbud til personer med utviklingshemming - Nasjonal kvalitetsindikator.

Indikatoren viser andel personer med utviklingshemming med dagaktivitetstilbud og støttekontakt. Det finner også antall med utviklingshemming i kommunen på side 2 (tabell/kart) og 3 (sammenligning)  Tall på fylkesnivå finner du ved å trykke her.

Om indikatoren

Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal tilby meningsfulle og nyttige aktiviteter, og ha fokus på ressurser, interesser og aktiviteter som brukerne mestrer og har glede av slik at tilbudet blir godt og lystbetont. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Personer med diagnosen psykisk utviklingshemming har nedsatte intellektuelle evner og fungering i det daglige. For personer med utviklingshemming skal arbeid, eventuelt med ulik grad av bistand og tilrettelegging være førstevalget, men for mange vil dagaktivitetstilbud være en viktig tjeneste for at de skal ha en aktiv og meningsfylt hverdag sammen med andre. Dagaktivitetstilbud vil også ha et forebyggende element for mennesker som ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet. Det vil kunne forebygge isolering og ensomhet for denne gruppen.

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Datakilde: Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)