Demenskart - Aldring og helse

03. desember 2020
Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse har lansert "Demenskart".

I demenskartet finnes det ulike prognoser. Er folketallet i kommunen økende eller fallende? Flytter ungdommen ut mens de eldre blir boende? Hvor mange nordmenn er gamle om 30 år? Kartet kan brukes til å finne ut hvordan forekomsten av demens vil være i kommuner fram mot 2050.

Her finner du demenskart