forside handlingplan demens 2025

Demensplan 2025

02. juni 2021
Demensplan 2025 er den tredje nasjonale demensplanen og er regjeringens femårsplan (2021–2025) for å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Det overordnede målet er å bidra til et mer demensvennlig samfunn. Et demensvennlig samfunn er et bedre samfunn for alle, et samfunn som bidrar til inkludering, likeverd og forståelse. Dette krever at vi bygger ned både fysiske og sosiale barrierer i samfunnet.

Regjeringens mål er å skape pasientens helse- og omsorgstjeneste. I arbeidet med planen har vi hatt dialog med fag-, bruker- og interesseorganisasjoner for både personer med demens og pårørende, som har bidratt med verdifulle bidrag og perspektiver til planen.

Demensplan 2025 har følgene mål:

1. Personer med demens og deres pårørende fanges opp til rett tid og sikres gode og tilpassede tjenester.

2. Personer med demens og deres pårørende sikres medbestemmelse og deltakelse i et demensvennlig samfunn, slik at de kan leve aktive og meningsfylte liv med fysisk, sosial og kulturell aktivitet som er tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.

3. Økt forskning og kunnskap om forebygging og behandling av demens.

 

Demensplan 2025 bygger videre på de perspektivene som ligger til grunn for Demensplan 2015 og Demensplan 2020. Det overordnede målet er å bidra til et mer demensvennlig samfunn. Regjeringens utgangspunkt er at vi ønsker et samfunn for alle. Et demensvennlig samfunn er et bedre samfunn for alle, som bidrar til inkludering, likeverd og forståelse for den enkeltes utfordringer og behov. Dette krever at vi øker kunnskapen og bygger ned både fysiske og sosiale barrierer i samfunnet.

 

Lenke til Demensplan 2025