Bærbar pc

Digital hjemmeoppfølging

04. mars 2022
Digital hjemmeoppfølging er en tjeneste der pasienter følges opp hjemme. Pasientene utfører avtalte målinger, og svarer på spørsmål om helsetilstanden via et nettbrett eller mobil. I perioden 2018 til 2021 har det vært gjennomført en utprøving av teknologien på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Utprøvingen viser at pasientene rapporterer om økt trygghet og mestring. De har utviklet mer kunnskap om egen sykdom og opplever økt livskvalitet. Flere pasienter rapporterer at de har færre innleggelser på sykehus og færre besøk hos fastlegen, i tillegg mener mange at egenbehandlingsplanen gir god støtte i å leve best mulig med sykdom og plager. Sykepleiere og leger opplever at digital hjemmeoppfølging er en effektiv måte å følge opp pasienter på, det fanger opp tegn til forverring, gir innsikt i egen sykdom og en bedre dialog i konsultasjon hos fastlegen.

Les mer om utprøvingen på Helsedirektoratet sine nettsider

Du kan lese hele evalueringen som er skrevet av forskere ved Universitetet i Oslo, med tittelen "Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging".