Omsorgstjenesten

Døgn til kommunal øyeblikkelig hjelp

Fylke

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Statistikken viser antall døgn til kommunal øyeblikkelig hjelp i løpet av året, etter alder.

Tjenesten rapporteres pr. døgn og betegnes som en døgnbasert tjeneste.

Datakilde ssb 11644