Effektivitet i kommunene

22. mai 2019
Kommunal og moderniseringsdepartementet publiserer i kommunedata en beregning for effektivitet i kommunale tjenester.

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis.

Se mer om effektivitet i kommunene på regjeringen sine sider.