Ivaretatt

En pårørendeundersøkelse og et verktøy i kvalitetsarbeid om pårørende

10. november 2021
IVARETATT? er en pårørendeundersøkelse, der pårørende kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen de er pårørende i.

For kommunene er dette et verktøy der de kan innhente informasjon til kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg vil resultater fra undersøkelsen benyttes til forskning. Undersøkelsen er utarbeidet av USHT Innlandet (Oppland), i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Øst og Pårørendesenteret.

Framdrift i eget pårørendearbeid 

IVARETATT? er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet.

Undersøkelsen vil gjennomføres årlig, der den i en periode vil ligge åpen for utfylling av pårørende, mens den i motsatt periode vil ligge åpen for kommuner og forskere. Den årlige perioden hvor man kan hente ut data er 20. april til 30. november. Første uthentingsperiode er i 2022.

Kommuner kan hente ut statistikk for hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt i forhold til lovpålagte krav og sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet. Forutsatt tilstrekkelig antall besvarelser, vil man også kunne sortere og hente ut data for ulike tjenesteområder. Markedsføring innad i egen kommune er derfor viktig. Statistikk kan i tillegg hentes ut på fylkesnivå og landsbasis.

Ved å hente ut årlig rapport vil man få synliggjort områder som behøver forbedring og områder man lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunene sammenligne rapporter og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram.

Kostnadsfri tilgang og bruk

Kommuner som ønsker å ta i bruk «IVARETATT?» kan fra 20. april 2022 ta kontakt på e-post og etterspørre tilgang. Det gis en tilgang per kommune, fortrinnsvis til kommunalsjef i helse og omsorg eller tilsvarende stilling. Tilgang til å hente ut statistikk er kostnadsfritt. Den som gis tilgang på må vegne av kommunen signere avtale i forhold til bruk av «IVARETATT?»

Du finner IVARETATT? her.