Et aldersvennlig Norge Kunnskapsnotat SOF 2020

02. februar 2021
Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Beskrivelser av eksisterende kunnskap om reformens utfordringsområder
Et aldersvennlig Norge

Frode F Jacobsen og Astrid Ouahyb Sundsbø
kunnskapsnotat Et aldersvennlig Norge

Sammendrag

Senter for omsorgsforskning (SOF) har fått i oppdrag å lage en kunnskapsoppsummering for temaområdet «aldersvennlige samfunn» og fire andre temaområder i oppdragsavtale av 23.01.19. De andre fire tematiske hovedområdene; mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene, anses i reformens dokumenter som viktige dimensjoner ved aldersvennlige samfunn og omgivelser. Dermed er også dokumenter og litteratur som gjennomgås i disse mer spesifikke emnene av høy relevans for temaet i denne kunnskapsoppsummeringen om aldersvennlige samfunn («Aldersvennlig Norge»). I temadelen Aldersvennlige samfunn er fokus både på friske eldre og på eldre i behov av langvarig og omfattende helsehjelp. Oppdraget SOF har fått er å understøtte kommunenes endringsarbeid, legge til rette for erfaringsdeling og kunnskapsutveksling, samt identifisere relevant kunnskap, spisse og skreddersy denne. Heller enn etablering av ny kunnskap er oppdraget spesifisert som tilrettelegging og spredning av eksisterende kunnskap». Følgende kilder til kunnskap nevnes konkret i oppdragsavtalen: a. stortingsmeldinger og eksisterende strategier og handlingsplaner (særlig omtalt i del 4), b. regionale dialogmøter, c. lokale eksempler (se del 6), og, d. kunnskapsoppsummeringer (se del 5).

Les kunnskapsnotatet her

 

Utgiver Senter for omsorgsforskning

Serie Oppsummering nr;14


Publikasjoner i serien

Et aldersvennlig Norge Frode F Jacobsen, Astrid Ouahyb Sundsbø

Aktivitet og fellesskap Marianne Eliassen, Trude Hartviksen

Mat og måltider Line Melby, Eliva Atieno Ambugo

Helsehjelp til eldre Betty-Ann Solvoll, Siri A Devik, Bente Irene Løkken, Aud Moe

Sammenheng og overganger i tjenestene Terje Emil Fredwall, Bjørg Dale, Elin Rogn Nilsen, Benedicte Sørensen Strøm

Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon Kathrine Cappelen, Liv Jorunn Solstad, Nina Beate Andfossen, Trude Anita Hartviksen, Siri Andreassen Devik