Folkehelseprofilene for 2022

17. februar 2022
Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver av landets kommuner og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Profilene gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det lokale arbeidet med å bedre folkehelsen. Årets tema er livskvalitet.

Funnene viser at livskvaliteten i Norge er god sammenlignet med andre land, men at livskvaliteteten er skjevt fordelt. På en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd med livet» ligger landsgjennomsnittet i Norge vanligvis på 7,5.

Les mer om funnene hos Folkehelseinstituttet

Du kan også laste ned folkehelseprofiler for ulike kommuner og bydeler på deres nettsider