Folkehelseprofilene 2023

17. februar 2022
Folkehelseprofilene er unike rapporter for hvert fylke. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det regionale arbeidet med å bedre folkehelsen.

Bomiljø er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden i fylkene og det som påvirker den.

Les mer om funnene hos Folkehelseinstituttet

Du kan også laste ned folkehelseprofiler for ulike kommuner og bydeler på deres nettsider