Forlengelse av reformperioden

15. juli 2021
Regjeringen har besluttet å forlenge reformperioden til Leve hele livet med ett år, ut 2024. Helse- og omsorgsdepartementet orienterte Helsedirektoratet om dette rett før sommeren.

Beslutningen kommer etter at Helsedirektoratet har gjennomført en risikovurdering av de ulike tidsbestemte arbeidsøktene i reformen gjennom årsrapporten per 31.12.20. Dette vil bli omtalt i Prop. 1 S for 2022.

Du kan lese hele brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet ved å trykke på linken under:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre/