Grunnlagsinformasjon

Forsørgerbrøk for eldre

Antall personer 65 år og over delt på antall personer 20-64 år

Framskrivning er basert på hovedalternativet (MMMM).  Blant SSBs ulike framskrivingsalternativer er MMMM-alternativet (mellomalternativet, eller hovedalternativet) det som betegnes som den mest trolige utviklingen gitt situasjonen ved framskrivingstidspunktet.

Datakilde SSB tabell 12981

Omsorgskoeffisent

Antall personer 50-66 år pr person i aldersgruppen 85 og over. 

Framskrivning er basert på hovedalternativet (MMMM).  Blant SSBs ulike framskrivingsalternativer er MMMM-alternativet (mellomalternativet, eller hovedalternativet) det som betegnes som den mest trolige utviklingen gitt situasjonen ved framskrivingstidspunktet. 

Datakilde: SSB 12882

Forsørgerbrøker og omsorgskoeffisent