Omsorgstjenesten

Fysioterapitimer pr uke per beboer i sykehjem

Sammenlign fylker