forside ernæringstrategi

God og riktig mat hele livet. Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester

02. juni 2021
God og riktig mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Regjeringen vil gjennom denne strategien bidra til å skape gode måltidsopplevelser og redusere feil- og underernæring blant eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester i tråd med målene i Meld. St. 15 (2018-2019) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.

På bakgrunn av utfordringsbildet skissert i strategien vil regjeringen løfte frem tre innsatsområder:

- systematisk ernæringsarbeid

- tilstrekkelig og riktig kompetanse

- en mat- og ernæringsoppfølging som er tilpasset brukernes individuelle behov og ønsker

 

Lenke til strategien