Grunnlags-informasjon

Bærbar pc

LEVE HELE LIVET ER EN REFORM MED MÅL OM Å SIKRE INNBYGGERE OVER 65 ÅR EN TRYGG OG AKTIV ALDERDOM

Her legges statistikk om de forhold en må ta hensyn til når man planlegger og gjennomfører en aktivitet innenfor reformen.

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor grunnlagsinformasjon.

 

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen.