Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn - KS

26. oktober 2020
KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering.

En økende aldrende befolkning gir både muligheter og utfordringer for kommunene fremover. Regjeringen har lansert kvalitetsreformen «Leve hele livet», hvor ett av hovedsatsingsområdene er å skape et aldersvennlig Norge. KS har tatt et spesielt ansvar for å drive modellutvikling og nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Gjennom tett dialog og samarbeid med kommunene utvikler KS verktøy som skal bidra til mer aldersvennlige samfunn. Målsetningen er at lokalsamfunnet skal bidra til å møte eldres  grunnleggende behov så de kan være aktive, mobile og sosiale og - ikke minst - en ressurs.

Last ned håndboka og veikartet her:

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn ( PDF)

Veikart for utvikling av et aldersvennlig lokalsamfunn ( PDF)

Håndboka går gjennom de ulike tingene man bør tenke gjennom og ta hensyn til når man jobber med aldersvennlige lokalsamfunn. Foto: Bly

- Ved å jobbe på tvers av sektorer  med medvirkning, universell utforming og forebygging kan aldersvennlig utvikling bidra til å utsette behov for tjenester, sier fagleder i KS, Anne Gamme.

- Ved å tilrettelegge lokalsamfunn, gjøre de mer tilgjengelige og inkluderende kan vi øke livskvalitet og deltagelse, ikke bare for målgruppen for denne satsningen, men på tvers av generasjoner, sier Gamme.

 

Video: Slik blir kommunen et aldersvennlig samfunn