Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge

27. mai 2019
Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. Oppsummeringen er publiser på Senter for omsorgsforskning (2016).

Oppsummeringen omhandler også sentrale offentlige føringer som regulerer eller har betydning for helse og omsorgstjenester til den samiske befolkningen. 

Lenke til oppsummeringen