Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge – En oppsummering av kunnskap. Senter for omsorgsforskning 2016

27. mai 2019
Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. Oppsummeringen
omhandler også sentrale offentlige føringer som regulerer eller har betydning for helse og omsorgstjenester til den samiske befolkningen.