Helsedirektoratet Kommunale helse- og omsorgstjenester 2019 (IPLOS)

25. november 2020
Statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister (IPLOS) - publisert 19.november 2020

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), etablert i 2017, inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Denne rapporten sammenstiller data rapportert til Kommunalt pasient- og brukerregister med IPLOS-melding. Det blir derfor brukt betegnelsen KPR (IPLOS) for å definere delen av KPR vi omtaler i rapporten. Områder som f.eks. fastleger, legevakt eller ortopedi, omtales ikke i denne rapporten.

Du finner rapporten her