hender - behandling

Helsehjelp til eldre- Kunnskapsoppsummering fra 2017. Senter for Alders- og sykehjemsmedisin

21. mai 2019
Som innspill til Leve hele livet har Helse- og omsorgsdepartementet bestilt rapporter som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater om hovedtemaene i reformen. Kunnskapsoppsummeringen om helsehjelp er utarbeidet av Senter for Alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen 2017

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å undersøke HELSEHJELP som tilbys til hjemmeboende eldre og sykehjemspasienter med og uten demens. Rapporten er ment som en ikkesystematisk kunnskapsoversikt som inkluderer kvantitative og kvalitative studier over viktig kunnskap og nyere forskningsresultater. Dette er et bredt bidrag som har innhentet kunnskap fra alle nivåer i tjenestene som er relevante for å utvikle forebyggende og helsefremmende tiltak, behandling og rehabilitering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i tannhelsetjenesten. Det er også satt fokus på norske og skandinaviske bidrag i litteraturen. HELSEHJELP er et bredt tema som er tilknyttet den nye kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet». HELSEHJELP er ett av fire tema i tillegg til mat, aktivitet og fellesskap, og sammenhengende tjenester.

Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin. Bergen: Universitetet i Bergen 2017

Lenke til kunnskapsoppsummeringen