Noklus

Hjemmetjenesteprosjektet i Noklus

08. juni 2022
Hjemmetjenesteprosjektet er et pågående prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. Målet er at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten kvalitetssikres, og at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen.

Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge. Et av deres prosjekter er hjemmetjenesteprosjektet. Bakgrunnen og målet for dette prosjektet er at god kvalitet på laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten fører til at brukerne får god oppfølging og unngår unødvendige sykehusinnleggelser, behandling, konsultasjoner og henvisninger.

Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er økende som følge av at flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. Kartlegging i inkluderte fylker viser at nær alle hjemmetjenesteenhetene har laboratorievirksomhet med repertoar tilnærmet det som sykehjemmene har. Prosjektet startet i 2015 i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold, deretter ble Agder (vest) og kommuner som sokner til Helse Stavanger og Helse Fonna inkludert. Høsten 2018 kom Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal og Telemark med, og fra høsten 2019 var det oppstart i kommunene i Trøndelag (nord), Buskerud, og kommunene Jevnaker, Svelvik, Asker og Bærum. Fra januar var 2021 var det oppstart i Agder (Aust), Vestfold og Oslo. 

Les mer om hjemmetjenesteprosjektet

Les mer om Noklus på deres nettside