Mostphotos

Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i Ressursportal.no

19. april 2023
Utvalgte resultater fra den årlige kartleggingen, "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid", også kalt IS 24/8, er nå publisert i Ressursportal.no

Visningene inneholder resultater fra rapportene til SINTEF og inkluderer informasjon om psykisk helse- og rusarbeid i kommunene knyttet til årsverk, rekrutteringsproblemer, boligsituasjonen, omfang av henvendelser, brukermedvirkning, arbeid knyttet til eldre og barn/unge, samt kompetansehevende tiltak. Resultatene fra IS-24/8 vises på kommune- og fylkesnivå, bydelsnivå for Oslo, og nasjonalt nivå.

I de grafiske fremstillingene er det lagt vekt på muligheter for å kunne gjøre relevante sammenligninger, og raskt få et overblikk over resultater i ønskede områder gjennom ulike kartvisninger.

Du kan se statistikk-visningene under området Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.