testimage

Kjerneområder i reformen

15. desember 2021
Senter for omsorgsforskning har publisert et kunnskapsnotat som tar for seg temaområdene som er særlig tverrgående og har overordnet betydning for reformarbeidet.

I kunnskapsnotatet har senter for omsorgsforskning tatt for seg følgende temaområder:

• Frivillighet

Den brede målgruppen for reformen er avhengig av frivillig engasjement for å kunne være bærekraftig.

• Pårørende

Pårørende gjør en betydelig innsats med omsorg for sine nærstående. Da er det viktig å se på omfang, nytte og rammebetingelser på dette arbeidet.

• Medvirkning

Skal reformen lykkes, kreves det reell medvirkning fra starten av og deltakelse fra alle relevante aktører.

• Digital kompetanse

For å kunne delta i samfunnets fellesskap er det viktig å få tilgang til informasjon man trenger, og til selv kunne bidra til å gi og dele informasjon.

Du kan lese kunnskapsnotatet på omsorgsbiblioteket sine nettsider