Kommunale avlastningstilbud Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger?

23. mai 2019
NOVA rapport 12/14 setter søkelyset på det kommunale avlastningstilbudet, både omfang og kjennetegn ved tjenestene samt kommunenes strategier, erfaringer og praksis innenfor plikten å tilby avlastning.

Rapporten er basert på kvantitative data og kvalitative intervjuer med kommunale ledere.

Lenke til nettsted for artikkel

Lenke til nedlastning av rapporten ( pdf )