Mostphotos

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Rapporten "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid",
også kalt IS 24/8-rapporten, inneholder rapporteringer på årsverk,
kompetanse og innhold i kommunens psykisk helse- og rustjenester.

Den har siden 2007 blitt publisert en gang i året som en skriftlig rapport.
Fra 2023 utvalgte rapporteringer være tilgjengelig på Ressursportal.no i ulike statistikk-visninger.

For mer informasjon om innhold og rapporter kan disse sidene besøkes: 

SINTEF sin prosjektside med innhold og rapporter siden 2015

Helsedirektoratet sin side med innhold og rapporter siden 2017