Kommunalt psykisk helse- og rusarebid

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2022

18. april 2023
Rapport om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid for 2022 er skrevet av SINTEF og viser tall og analyse på årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.

Rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt som Sintef utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. Sintef har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall for psykisk helsearbeid i alle landets kommuner for at Helsedirektoratet skal kunne følge utviklingen i ressursinnsatsen i kommunene. 

IS‐24/8 prosjektet har utviklet seg til å både bidra til at helsemyndighetene får formidlet føringer, planer og forventninger til de kommunale tjenestene innen psykisk helse‐ og rusarbeid, og til at kommunene får formidlet sine erfaringer, forventninger og behov tilbake til myndighetene. 

Du kan lese hele rapporten på SINTEF sine nettsider

Du kan se utvalgte statistikk-visninger på Ressursportal.no under området Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.