Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre

27. mai 2019
Målet med kunnskapsoppsummeringen (fra 2017) er å gi en oversikt over status hva gjelder forskning på kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø for ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i sykehjem og hjemmetjenester for eldre.

Kunnskapsoppsummeringen skrevet av Aldring og helse i 2017 gir en oversikt over forskning på dette området samt kunnskap om hull i forskningen som bør fylles med framtidig forskning og utviklingsarbeid. Det blir også gitt anbefalinger om videre tiltak.

Lenke til kunnskapsoppsummeringen