Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater.

27. mai 2019
Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse 2017.
Målet med kunnskapsoppsummeringen er å gi en oversikt over status hva gjelder forskning på kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø for ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i sykehjem og hjemmetjenester for eldre.

Kunnskapsoppsummeringen vil gi en oversikt over forskning på dette området samt kunnskap om hull
i forskningen som bør fylles med framtidig forskning og utviklingsarbeid.
På bakgrunn av kunnskapsoppsummeringen vil det gis anbefalinger om videre tiltak.

 

Lenke til kunnskapsoppsummeringen