Kontaktinformasjon

01. mars 2023
 
logo ressursportal

E-postRessursportalen

Telefon : 74 16 80 00

Åpningstid 08.00 - 15.00 mandag til fredag


Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl

E-post: bente.haugdahl@statsforvalteren.no 

Telefon: 97486718

System og innhold:  Haakon Lind

E-post: haakon.lind@statsforvalteren.no 

Telefon: 95436826

Teknisk admin:  Dag Svartås

E-post: dag.svartas@statsforvalteren.no 

Telefon: 91564203


Besøksadresse

Statsforvalteren i Trøndelag

Statens hus

7734 Steinkjer

 

Her finner du mer informasjon om nettstedet