Grunnlagsinformasjon

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass