Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse og omsorgstjenesten

23. mai 2019
Målgruppen for Kosthåndboken er både ledere, helsepersonell og kjøkkenpersonell. Veilederen er skrevet av Helsedirektoratet og ble utgitt i 2016.

Kosthåndboken har et helhetsperspektiv på pasientforløpet i tråd med samhandlingsreformen – å forebygge mer og behandle mindre. Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten. God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov.

Lenke til nedlasting av Kosthåndboken