KS - Nytt verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

27. november 2019
Dimensjoneringsverktøyet som skal bidra til å gi bedre innsikt i kommunens antatte fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenester er nå klart til bruk.

Det er Helseøkonomisk analyse AS som har utarbeidet verktøyet for KS. Modellen har blitt testet i flere kommuner i flere omganger og har fått gode tilbakemeldinger. 

Dimensjoneringsverktøyet legges ut til bruk for kommunesektoren. Det er ikke tilgjengelig for kommersiell bruk. 

Verktøyet er fortsatt under utvikling, og kommunene må alltid sjekke modellen mot egne tall og gjøre egne vurderinger. Dette skal være et hjelpemiddel for bedre dimensjonering og et støtteverktøy for strategiske diskusjoner. Men det er ikke en fasit. 

Det forutsettes at veiledningsmaterialet legges til grunn ved bruk av modellen.

Lenke til informasjon om verktøyet