Trygghetsstandard i sykehjem

Lansering av trygghetsstandard i sykehjem

19. april 2021
I dag lanseres nettsiden Trygghetsstandard i sykehjem. Innholdet i Trygghetsstandard i sykehjem er utviklet av Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdraget er forankret i primærhelsemeldingen, Meld.St.26 (2014-2015).

Statsforvalteren i Trøndelag har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet nettsiden.

 

Løsningen finner du her