Leve hele livet i kommunene

07. mars 2022
Storbyuniversitetet OsloMet i samarbeid med Vista Analyse har laget en underveisrapport i arbeidet med Leve hele livet – en kvalitetsreformen for eldre. Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med reformen.

Underveisrapporten handler om kommunenes arbeid med Leve hele livet, og er strukturert rundt fire hovedspørsmål:

  1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele livet?
  2. Hvordan arbeider kommunene med Leve hele livet?
  3. Hvordan er arbeidet organisert?
  4. Hvordan opplever kommunene støtten fra det regionale støtteapparatet, og er det regionale støtteapparatet rettet inn mot kommunenes behov?

Spørsmålene diskuteres og besvares ved bruk av data fra tre delundersøkelser: En spørreundersøkelse til norske kommuner, en kartlegging av saksframlegg, vedtak og planer i samtlige kommuner i tre fylker, samt en casestudie av seks kommuner i tre fylker.

Du kan lese hele rapporten på ODA