Levevaner og kosthold

eldre mann går tur sammen med barn

Statistikk fra levekårsundersøkelsen

Statistikken gir oversikt over befolkningens fysiske og psykiske helse, symptomer, funksjonsevne, omsorgsbehov og bruk av helse- og omsorgstjenester fordelt på ulike kjennemerker som kjønn, alder, utdanning og bosted. Statistikken er basert på levekårsundersøkelsen om helse og representerer et tverrsnitt av befolkningen. Du finner utdypende informasjon om levekårsundersøkelsen her og statistikken her

 

Statistikken som presenteres her er nasjonal - det er gjennomført en rekke regionale helseundersøkelser i Norge som du kan lese mer om, og finne lenker til her.