testimage

Livskvalitetsundersøkelsen 2021

07. desember 2021
Resultatene fra Livskvalitetsundersøkelsen 2021 viser at i det store og hele, så er eldre i Norge godt tilfreds med livet. Livskvaliteten i befolkningen som helhet er imidlertid sosialt skjevfordelt.

I mars i år gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en nasjonal befolkningsundersøkelse om livskvalitet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper.

Senteret for et aldersvennlig Norge har skrevet en artikkel om resultatene, og denne finner du her: Hvor fornøyd er eldre med livet?

Rapporten Livskvalitet i Norge 2021 finner du på SSB sine nettsider